loader
Yükleniyor...
İstanbul

Psikoterapi Çerçevesi

Psikoterapi Çerçevesi
Psikoterapi çerçevesi danışan ve terapistin haklarını koruyan bir protokol olmakla beraber,  terapi sürecinde danışanın ruhsal dünyasını anlamaya ve müdahale etmeye yönelik önemli bir enstrümandır. Yapılan araştırmalar, psikoterapi çerçevesine uyumun terapi verimliliğini  yüksek oranda artırdığını göstermektedir. 


PSİKOTERAPİ ÇERÇEVESİ
1.      Kurumumuza 18 yaş üstü danışanların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Olağanüstü durumlar dışında bireyin kendisi tarafından yapılmayan başvurular kabul edilmeyebilir.
2.      Uzman tarafından terapiye uygun görülen danışanlar ile terapi sürecine başlanır. İlk görüşmede yapılan değerlendirmede danışan başka bir psikoloğa, psikiyatriste veya sağlık kuruluşuna yönlendirilebilir.
3.      Terapi sürecinde uygulanacak yöntem ve tekniklere uzmanın kendisi karar verir.
4.      Seans süresi 50 dakikadır. Seanslar tam saatinde başlar. Terapistten kaynaklanan gecikme olması durumunda gecikilen süre kadar seans süresi telafi edilir. Danışan randevuya geç kaldığında ise kalan süresi kadar seans yapılırken, tam ücret talep edilir.
5.      Danışan ve terapistin yıl içerisindeki tatil zamanı da önceden kararlaştırılır.
6.      Danışanın, terapiye gelemeyeceği herhangi bir durumda bunu en az 24 saat önceden bildirmesi gerekmektedir. Danışandan veya terapistten kaynaklanan çeşitli durumlarda randevu günü ve saati değiştirilebilir. Ancak yapılacak bu değişimlerde keyfiyet ve elzemlik durumu dikkate alınır. 24 saat önceden haber verilmeden iptal edilen randevuların ücreti alınır.
7.      Üst üste 3 kez haber vermeden ve geçerli bir mazereti olmaksızın seansa gelmeyen    danışanların terapi süreci sonlandırılır. Bir daha randevu verilmez.
8.      Danışana ait bilgiler hiçbir surette 3. kişi veya kurumlarca paylaşılmaz. Çocuk, ergen, yetişkin ve çift olarak yapılan terapi süreçlerinde uzman, hiçbir şekilde danışan tarafından mahkemede tanık olarak gösterilemez, bilgi vermesi, şahitlik, yapması talep edilemez.
9.      Uzman, psikoterapi sürecinde danışanın bilgisi haricinde yakınları ile görüşmez, bilgi vermez, bu kişilerden gelen istekleri karşılamaz. Danışanın yakın akraba ve yakın arkadaşlarını terapiye almaz.
10.  Danışanın izni olduğu taktirde kamera kaydı alınabilir. Bu kayıt sadece danışanın kendisinin izlemesi için veya eğer izni olursa eğitim amaçlı izlettirilmek için kullanılır. Bunun dışında danışanın kendisi hiçbir surette seansta görüntü ve ses kaydı alamaz.
11.  Danışan seans saatleri dışında çok acil bir durum olmadığı koşulda terapisti aramak, dertleşmek, sohbet etmek, bilgi almak gibi eylemlerde bulunamaz.
12.  Danışanın terapi sürecine, kendisine ve terapiste yönelik zarar verici eylemlerde bulunması (intihar, seansa alkollü gelme, ödeme yapmama…) durumunda terapi süreci terapistin kendisi tarafından tek taraflı sonlandırılabilir.
13.  Danışan ve terapist; dışarıda yemek yeme, alışveriş yapma, ortak iş girişiminde buluma, hediye alıp verme gibi eylemlerde bulunmamalıdır. Bu tarz eylemler terapötik sürece zarar verir.
14.  Uzman, psikoterapi sürecine ilişkin olarak  herhangi bir memnuniyet garantisinde bulunmaz.


 
Tarih:....../....../20.....                                                                               Mustafa GÖDEŞ
Adı Soyadı                                                                                                Klinik Psikolog
İmza